Opleidingsschool Alium

Binnen opleidingsschool Alium willen we een brug slaan tussen theorie en leren op de opleidingsinstituten en het leren binnen de diverse onderwijspraktijken op de scholen. We verbinden theorie en praktijk en scheppen betekenisvolle leersituaties voor studenten. Gezamenlijk leiden we zo de docenten van de toekomst op.

We leiden binnen Alium leraren op die:

Regisseur zijn van de eigen ontwikkeling

Bevlogenheid hebben voor het vak en het werken met leerlingen

Een onderzoekende houding hebben.

Beroepsbeeld van de Alium leraar

Binnen Alium willen wij, de Scholengroep LingeRijn, de ArentheemScholengroep, de HAN en de Radboud Docenten Academie, in gezamenlijkheid studenten opleiden tot het beroep van leraar.

Het beroep van leraar is een dynamisch beroep binnen een veranderende maatschappij. Ons onderwijs verandert mee passend bij onze ambitie om leerlingen uitdagend en toekomstbestendig onderwijs te bieden. Werken binnen een van de scholen van Alium vraagt van leraren dat zij in staat zijn zich blijvend te ontwikkelen.

Binnen de scholen van Alium werken leraren met:

  • Een professionele beroepshouding:
  • Passie voor alle leerlingen en passie voor het leren van leerlingen
  • Kennis van en enthousiasme over het te geven vak en de vaardigheid om dit aan leerlingen over te dragen

Voor meer informatie: Beroepsbeeld van de Alium leraar (aliumopleidingsschool.nl)

Visie op opleiden

Binnen Alium willen we studenten de mogelijkheid bieden om het eigen leerproces vorm te geven en regie te nemen op het eigen leren. Welke route de student gaat volgen om startbekwaam te worden, is onderwerp van gesprekken tussen student, werkplekbegeleider en school- of instituutsopleider. 

We laten studenten binnen Alium kennismaken met de verschillende onderwijscontexten van onze scholen. Ze maken zo kennis met het beroep van leraar in de volle breedte. Studenten ervaren binnen de verschillende onderwijscontexten wat dit van hen vraagt aan verschillende didactische en pedagogische vaardigheden en van de wijze waarop zij hun vakkennis kunnen overdragen. Dit leren in de brede onderwijsketen draagt bij aan de ontwikkeling van de eigen professionele identiteit en aan het ontwikkelen van een brede professionele basis. 

Leren vraagt om een onderzoekende houding. Om regie te kunnen nemen op het eigen leren is het van belang dat studenten zich afvragen: Wat is het doel waar ik naar toe werk, waar sta ik en wat moet ik doen om dichter bij het doel te komen? Binnen Alium willen we studenten uitdagen om door te observeren, te oefenen, te experimenteren, kennis op te doen, kennis en ervaringen te delen en te reflecteren zich te ontwikkelen tot een startbekwame leraar.

 

Scholengroep LingeRijn Scholengroep LingeRijn
Arentheem Scholengroep Arentheem Scholengroep
HAN Academie Educatie HAN Academie Educatie
Radboud Docenten Academie Radboud Docenten Academie

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.