• pagetitle pagetitle pagetitle

De Alium leraar

Om ons onderwijs nu en in de toekomst aan onze leerlingen te kunnen bieden hebben wij docenten nodig die uitstekend voldoen aan de bekwaamheidseisen. Docenten zijn net als ons onderwijs ambitieus en toekomstbestendig.

Alium-leraren ondersteunen hun leerlingen bij het leren om regie te krijgen op het eigen leren. Zij zijn in staat passende kaders te scheppen en de leeromgeving zo te structureren dat leerlingen leren het eigen leerproces vorm te geven en bewust keuzes te maken.

Alium-leraren zijn in staat om hun handelen af te stemmen op het niveau en de leeftijd van de leerlingen passend binnen de onderwijscontext. Leerlingen voelen zich door hem gezien en gesteund. Alium-leraren sluiten met hun onderwijs aan bij de leefwereld van de leerlingen.

Alium-leraren gaan op zoek naar nieuwe inhouden en vaardigheden. Zij experimenteren en onderzoeken de effecten ervan. Zij zijn geïnteresseerd in kennis van anderen en wisselen met anderen kennis en inzichten uit. Zij kijken over de grenzen van de eigen onderwijscontext om zichzelf en hun onderwijs verder te ontwikkelen. Zij staan stil bij de kwaliteit van het eigen handelen en bij de kwaliteit van de leeromgeving die ze aanbieden en stellen zichzelf de vraag of ze het goed genoeg doen.

We vinden het belangrijk dat de docenten die binnen ons partnerschap werkzaam zijn:

  • regisseur zijn van de eigen ontwikkeling
  • pedagogische en didactische bevlogenheid hebben voor leerlingen en voor het leren van leerlingen
  • een onderzoekende houding hebben.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.