• pagetitle pagetitle pagetitle

Visie op opleiden

Een goede leraar beschikt over kennis, vaardigheden en een professionele (beroeps) houding. Om je als student te ontwikkelen tot een startbekwame leraar heb je naast theoretische kennis ook kennis van en over de praktijk nodig. Binnen Alium willen we het leren op de opleiding en het leren op de werkplek bij elkaar laten aansluiten. De verbinding tussen persoon, theorie en praktijk is nodig bij het vormen van een professionele identiteit en draagt bij aan een goede voorbereiding op de onderwijspraktijk.

Het verbinden van het leren op het instituut en het leren op de werkplek draagt bij aan de kwaliteit van opleiding tot leraar. Voor een effectieve opleiding van toekomstige leraren is het van belang dat de onderwijspraktijk van de lerarenopleiding aansluit bij de onderwijspraktijken binnen de stagescholen.

Een gedeelde noemer binnen de onderwijspraktijken op de Alium-scholen is het streven het leren meer te personaliseren en leerlingen te stimuleren de verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Binnen Alium willen we ook de studenten de mogelijkheid bieden om het eigen leerproces vorm te geven en regie te nemen op het eigen leren. Welke route de student gaat volgen om startbekwaam te worden, is onderwerp van gesprekken tussen student, werkplekbegeleider en school- of instituutsopleider.

Binnen Alium willen we leraren opleiden die in het onderwijs van nu en van de toekomst de lerenden op allerhande manieren kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.

We laten studenten binnen Alium kennismaken met de verschillende onderwijscontexten van onze scholen. Ze maken zo kennis met het beroep van leraar in de volle breedte. Studenten ervaren binnen de verschillende onderwijscontexten wat dit van hen vraagt aan verschillende didactische en pedagogische vaardigheden en van de wijze waarop zij hun vakkennis kunnen overdragen. Dit leren in de brede onderwijsketen draagt bij aan de ontwikkeling van de eigen professionele identiteit en aan het ontwikkelen van een brede professionele basis.

We stimuleren studenten een professionele, reflectieve en onderzoekende houding te ontwikkelen.

Leren vraagt om een onderzoekende houding. Om regie te kunnen nemen op het eigen leren is het van belang dat studenten zich afvragen: Wat is het doel waar ik naar toe werk, waar sta ik en wat moet ik doen om dichter bij het doel te komen? Binnen Alium willen we studenten uitdagen om door te observeren, te oefenen, te experimenteren, kennis op te doen, kennis en ervaringen te delen en te reflecteren zich te ontwikkelen tot een startbekwame leraar.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.