• pagetitle pagetitle pagetitle

Samen opleiden: wat betekent dat?

Alium is een partnerschap van de scholen van SgOMB, de Arentheem Scholengroep, de HAN Educatie en de Radboud Docenten Academie. Als  opleidingsschool willen we studenten samen opleiden tot startbekwame leraren. Maar wat is dat samen opleiden? Wat zie je dan op een school?

Er is op iedere school een enthousiast opleidingsteam dat: 

 • stimuleert dat er studenten stage komen lopen
 • stimuleert dat docenten werkplekbegeleider willen worden
 • stimuleert dat alle docenten bijdragen aan het samen opleiden van studenten
 • stimuleert dat werkplekbegeleiders deelnemen aan (professionaliserings-bijeenkomsten

Waarborg 1: De lerende leraar

Schoolopleiders, instituutsopleiders en de leidinggevende met samen opleiden in de portefeuille:

 • weten waar we toe opleiden (het beroepsbeeld)
 • hoe we willen opleiden (visie op opleiden), zij kennen de speerpunten van Alium
 • voeren hierover het gesprek binnen de school: in eerste instantie met werkplekbegeleiders en binnen de MT's van de scholen
 • kunnen uitleggen wat het beroepsbeeld en de visie op opleiden betekenen voor de begeleiding van studenten

Waarborg 2 : de leeromgeving

Werkplekbegeleiders, schoolopleiders, instituutsopleiders en de leidinggevende met samen opleiden in de portefeuille:

 • zijn op de hoogte van het opleidingsprogramma en de activiteiten van Alium
 • geven in de begeleiding op de werkplek mede vorm aan de speerpunten van Alium
 • zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de beoordeling van de studenten
 • dragen zorg voor een leeromgeving die bijdraagt aan de ontwikkeling van studenten

Waarborg 3: de organisatie

Schoolopleiders, instituutsopleiders en de leidinggevende met samen opleiden in de portefeuille:

 • overleggen regelmatig over de voortgang van samen opleiden in de scholen
 • bewaken de kwaliteit en de kwantiteit van de werkplekbegeleiders
 • stemmen indien nodig met de andere Alium-scholen af over de plaatsing van studenten
 • stimuleren de professionalisering van werkplekbegeleiders door het organiseren van (professionaliserings-) bijeenkomsten binnen de eigen school, het geven van input voor Alium-brede professionaliseringsactiviteiten
 • zijn op de hoogte van elkaars taak en verantwoordelijkheid ten aanzien van samen opleiden en spreken elkaar daar op aan.
 • zijn eigenaar van de eigen professionele ontwikkeling

Waarborg 4: kwaliteitscultuur

Schoolopleiders, instituutsopleiders en de leidinggevende met samen opleiden in de portefeuille

 • staan regelmatig stil bij de kwaliteit van samen opleiden binnen de eigen school
 • evalueren jaarlijks met elkaar de activiteiten die dat jaar hebben plaatsgevonden en stellen op basis daarvan verbeterpunten op voor het volgende schooljaar.
 • leveren een bijdrage aan de Alium-brede peerreviews (beoordelings- en ontwikkelingsgericht)

 

 

 

 

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.